Windykacja długów - porady

Firma windykacyjna

Firma windykacyjna zajmuje się przede wszystkim odzyskiwaniem należności. Niemal każde przedsiębiorstwo w obliczu światowego kryzysu przynajmniej raz miało problem z nieuczciwymi kontrahentami lub ze ściągnięciem należności. Dzięki firmom świadczącym usługi windykacyjne można odzyskać długi, a także wycenić należności, nadzorować procesy sądowe oraz zarządzać wierzytelnościami.

porady windykacyjne

Wszystkie wyżej wymienione działania są podejmowane bez przerywania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Sprawy przekazywane do firm windykacyjnych mogą dotyczyć dłużników, w stosunku, do których nie wszczęto jeszcze kosztownego postępowania sądowego. Skierowanie sprawy niezapłaconej należności do firmy windykacyjnej jest tańsze od skierowania sprawy na drogę sądową. W momencie, gdy klienta odwiedza firma windykacyjna dla dłużnika oznacza to, iż jedynym celem dostawcy jest szybkie odzyskanie długu. Przy korzystaniu z usług firm windykacyjnych płacimy tylko za faktycznie wykonaną pracę, nie martwiąc się kosztownym utrzymaniem stałego personelu i sprzętu.

Firmy windykacyjne, których główną domeną jest windykacja długów, stosują tylko takie procedury, które są całkowicie zgodne z obowiązującym prawem. Oferują usługi w zakresie windykacji przed- i pozasądowej, windykacji długów po bezskutecznej egzekucji komorniczej, a także windykacji roszczeń, które uległy przedawnieniu. Najlepsze efekty z windykacji uzyskamy, gdy zarządzanie należnościami zostanie połączone z innymi usługami finansowymi, np. monitorowaniem należności i faktoringiem.

Firma windykacyjna

Firma windykacyjna zajmuje się przede wszystkim odzyskiwaniem należności. Niemal każde przedsiębiorstwo w obliczu światowego kryzysu przynajmniej raz miało problem z nieuczciwymi kontrahentami lub ze ściągnięciem należności. Dzięki firmom świadczącym usługi windykacyjne można odzyskać długi... więcej

Firma windykacyjna - ugoda

Na podpisaniu ugody z firmą windykacyjną osoba zadłużona może tylko zyskać. Przede wszystkim ma możliwość negocjowania sposobu spłaty zaległości. Może nawet zaproponować rozłożenie spłaty należności na raty oraz negocjować wysokość rat, by były one najlepiej dopasowane do aktualnych możliwości finansowych.... więcej

Rozmowa windykacyjna

Podczas rozmowy z pracownikiem firmy windykacyjnej z którym będziemy się kontaktować warto mieć pod ręka dokumenty dotyczące naszego długu. Chęć współpracy jest ważnym czynnikiem sprzyjającym zawarciu korzystnego dla obu stron porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia... więcej